Enkele jaren geleden is Bertolli begonnen met de duurzame transformatie van de olijfolie-industrie, waarbij er nog meer focus ligt op het behouden van het milieu en de natuurlijke hulpbronnen. Dit is namelijk beter voor de boer, de natuur en voor de kwaliteit van onze olijfolie!

Duurzaamheid in de olijvenoogst

De duurzame transformatie is te zien in het hele proces, van olijfboom tot olijfolie en begint al bij het plukken van olijven in de olijfbomen. Zo oogsten onze olijfboeren alleen overdag om inheemse vogels die in de olijfbomen nestelen te beschermen en de biologische diversiteit in de olijfgaarden te behouden. Ook hebben de olijfbomen, waarvan sommige wel meer dan 1000 jaar oud zijn, genoeg tijd om te ontspannen en worden de olijven met de hand geplukt. Dit zorgt niet alleen voor een hogere kwaliteit van onze olijven, maar ook dat de natuur voor toekomstige generaties wordt behouden.

Duurzame landbouw en maatschappelijke verantwoordelijkheid richting onze medewerkers en olijventelers geven ook vorm aan Bertolli’s concept van duurzaamheid. Om de kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen zijn al onze olijftelers en olijfoliefabrieken gecertificeerd en voldoen zij aan de kwaliteits- en duurzaamheidseisen van Bertolli.

Nachhaltigkeit Olivenernte